čtenářská gramotnost

Kurz je zaměřen na opakování skladby (SS, SP), tvarosloví (skloňování, časování) a pravopis (velká a malá písmena ve vlastních jménech, interpunkce, i/y, s/z). Kurz obsahuje 2 testy.